top of page
משרדנו הוקם בשנת 1989 בתל - אביב.

המשרד מתמחה בדיני מיסים, במישור הפלילי  (עבירות כלכליות) ובמישור האזרחי.

עו"ד דורון איתני

מתמחה בתחום הפלילי של דיני המס.

 בעל תואר L.L.B  מאוניברסיטת תל אביב.
הוסמך לעריכת דין בישראל בשנת 1989.
בוגר לימודי ייעוץ מס במיכללה למינהל בת"א.
חבר ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין בישראל וועדת המשנה למכס
ומע"מ.

שירות צבאי כקצין בצוללות, דרגה במיל. סא"ל.

דורון1.png
יוסי.png

עו"ד יוסי רומנו

מתמחה בדיני המס.
בעל תואר שני במשפטים L.L.M.
הוסמך לעריכת דין בישראל בשנת 1999.

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page